Документи

  • Звіт ГО “СПАДЩИНА ПРЕДКІВ” за 2016 рік.

Завантажити: PDF     або   Демонстрацію PowerPoint

  • Свідоцтво про реєстрацію:

  • Код ЄДРПОУ: 25904731

  • Довідка про неприбутковість:

  • Копія титульної сторінки Статуту: