Пропозиції від РГ6 та експертів

Пропозиції від РГ6 та експертів до спільної Декларації 12 квітня

 

1. Щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, члени ПГС:

 

1.1 вітають затвердження Міністерством освіти і науки України Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) та закликають Кабінет Міністрів України забезпечити необхідними організаційними і фінансовими ресурсами процес імплементації цієї Дорожньої карти

1.2 відзначають необхідність покращення процедур оцінювання ефективності наукової діяльності установ Національної академії наук та інших національних академій, а також  університетів та наукових установ Міністерства освіти і науки з врахуванням пілотного досвіду Національної академії наук та  найкращих світових і європейських практик.

1.3 висловлюють стурбованість у зв’язку із недостатнім рівнем організаційного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Національної ради з розвитку науки і технологій, особливо  Наукового комітету цієї ради, який  має дуже обмежені фінансові та матеріально-технічні ресурси для виконання покладених на нього завдань.

1.4  звертають увагу на те, що при підготовці проекту Державного бюджету України на 2018 рік не було передбачено коштів на створення та діяльність Національного фонду досліджень як основного джерела конкурсного фінансування наукових досліджень та закликають українську владу завчасно почати процес формування бюджету Національного фонду досліджень та створити належні умови для його повноцінної діяльності у 2019 році.

1.5 закликають українську владу до вдосконалення процесів координації діяльності різних державних структур, які відповідають за інноваційний розвиток України та  сформувати спільну узгоджену Стратегію інноваційного розвитку з відповідним інструментом її реалізації – Українську рамкову програму  стимулювання інновацій.

1.6 звертають увагу на необхідність ширшого використання всіх інструментів Угоди про асоціацію у програмі Горизонт 2020, а також активізації діалогу щодо участі України у наступній 9-ій Рамковій програмі ЄС досліджень та інновацій.

1.7. продовжують наполягати на необхідності створення спеціалізованого фонду міжнародної технічної допомоги Україні для інтеграції до Європейського дослідницького простору, забезпечення дослідницькою та інноваційною інфраструктурою і підтримки обміну вченими, а також для підтримки співпраці з українською науково-технічною діаспорою, яка може надати істотну експертну допомогу при проведенні оцінювання ефективності наукової діяльності наукових установ та закладів вищої освіти в Україні, а також проектів, які будуть подаватись на конкурсне фінансування.

 

З побажанням успіху –
Марина Кучеренко,
координатор проектів
ГО “СПАДЩИНА ПРЕДКІВ”

097 352 2898
066 409 58 39
5969340@ukr.net